[ux_slider]

[ux_image id=”37385″ image_size=”original”]

[ux_image id=”37389″ image_size=”original”]

[ux_image id=”5385″ image_size=”original”]

[ux_image id=”5383″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[section padding=”0px” class=”xtb-block”]

[title text=”Danh Mục Sản Phẩm” margin_top=”15px”]

[ux_product_categories style=”default” col_spacing=”normal” columns=”6″ ids=”284,285,283,287,286,368″ image_height=”100%” image_radius=”50″ text_size=”xsmall”]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”36635″ link=”http://xetabon.com/khuyen-mai-xetabon-giam-30-chi-phi-lap-dat-tai-nha/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” class=”xtb-block”]

[title text=”Sản Phẩm Nổi Bật” margin_top=”15px”]

[tabgroup style=”pills” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”CAMERA – HÌNH ẢNH”]

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ cat=”284″ image_height=”100%”]

[/tab]
[tab title=”ĐỒ CHƠI TIỆN ÍCH”]

[ux_products style=”normal” type=”row” cat=”285″]

[/tab]
[tab title=”GƯƠNG – KÍNH – ĐÈN”]

[ux_products style=”normal” type=”row” cat=”283″]

[/tab]
[tab title=”HÓA CHẤT TẨY RỬA”]

[ux_products style=”normal” type=”row” cat=”287″]

[/tab]
[tab title=”TRANG TRÍ XE”]

[ux_products style=”normal” type=”row” cat=”368″]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section padding=”0px” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 10px 0px 0px”]

[ux_image id=”36647″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 10px”]

[ux_image id=”36649″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” visibility=”show-for-small”]

[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”36647″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”36649″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section class=”xtb-block”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Sản Phẩm Mới”]

[ux_products style=”vertical” type=”row” columns=”3″ depth=”1″ products=”6″ orderby=”date” image_height=”100%” image_width=”50″ text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” class=”xtb-block”]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Bài Viết”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”1″ posts=”3″ readmore=”xem thêm” readmore_color=”success” badge_style=”square” excerpt_length=”25″ image_height=”56.25%” class=”xtb-block-post”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section class=”xtb-baohanh” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”collapse” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

[featured_box img=”36666″ pos=”center”]

MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ TRONG 7 NGÀY

Sản phẩm phát sinh lỗi từ nsx được đổi trả miễn phí trong 7 ngày

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”true”]

[featured_box img=”36664″ inline_svg=”0″ pos=”center”]

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH DÀI HẠN

Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm gói bảo hành riêng để tăng thời lượng bảo hành của sản phẩm

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”36665″ pos=”center”]

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Từ lần thứ 3 mua hàng tại shop khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ 5% -10% với từng mặt hàng

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”show-for-small”]

[row style=”collapse” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

[featured_box img=”36666″ pos=”center”]

MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ TRONG 7 NGÀY

Sản phẩm phát sinh lỗi từ nsx được đổi trả miễn phí trong 7 ngày

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”true”]

[featured_box img=”36664″ inline_svg=”0″ pos=”center”]

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH DÀI HẠN

Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm gói bảo hành riêng để tăng thời lượng bảo hành của sản phẩm

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”36665″ pos=”center”]

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Từ lần thứ 3 mua hàng tại shop khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ 5% -10% với từng mặt hàng

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]