Gioăng chữ B và lợi ích khi lắp đặt

20.000$ 25.000$

Mô tả sản phẩm

  • Loại bỏ “tạp âm” từ bên ngoài 
  • Khi đóng cửa, nghe chắc hơn, nhẹ hơn, êm tai hơn
  • Giải pháp cho xe đời cũ bị lão hóa, bị chai cứng 
  • Thích hợp cho mọi loại xe
Call Now Button